99

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Υλικά Επένδυσης: Πωρόλιθος γυαλισμένος Notce & Ψηφίδα
Διαστάσεις: 120X120