98

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Υλικά Επένδυσης: Πωρόλιθος αντικέ αστοκάριστος & πλακάκι
Διαστάσεις: 125X074