75

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Υλικά Επένδυσης: Μάρμαρο,Royal Beige, Πωρόλιθος Σκαπιτσαριστός & Γυαλισμένος
Διαστάσεις: 140X085