73

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Υλικά Επένδυσης: Πωρόλιθος αντικέ & πέτρα σκαπιτσαριστή
Διαστάσεις: 117X117