705

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Υλικά Επένδυσης: Μάρμαρα Χίου & Βράτσα αντικέ
Διαστάσεις: 122X122