57

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Υλικά Επένδυσης: Πωρόλιθος γυαλισμένος + Ιnox + Camel Brown
Διαστάσεις: 120X120