550

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Υλικά Επένδυσης: Emperador Dark – Βράτσα γυαλισμένο
Διαστάσεις: 122X138