54

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Υλικά Επένδυσης: Πωρόλιθος Σκαπιτσαριστός/ Γυαλισμένος & Ξύλο
Διαστάσεις: 135X135