539

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Υλικά Επένδυσης: Sylvia yellow αντικέ-κολώνες-ποδιά/Βράτσα μάρμαρο γυαλισμένο-ρίχτης-μετώπη
Διαστάσεις: 140X072