536

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Υλικά Επένδυσης: Βράτσα αντικέ μάρμαρο η κορνίζα & λεπτομέρειες κάθετες από Emperador dark.
Διαστάσεις: 170X075