533

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Υλικά Επένδυσης: Μεταλλική επένδυση/Star Galaxy γρανίτης ποδιά
Διαστάσεις: 155X087