531

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Υλικά Επένδυσης: Ψηφίδα βαμβακόφυτη-κολώνες/Τριέστε μάρμαρο-ρίχτης-ποδιά-μετώπη-εταζέρα
Διαστάσεις: 128×118