529

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Υλικά Επένδυσης: Galaxy μάρμαρο –ρίχτης ποδιά/Star Galaxy γρανίτης -κολώνες
Διαστάσεις: 160X085