517

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Υλικά Επένδυσης: Βράτσα μάρμαρο γυαλισμένο ποδιά-σιρίτι/Γκρί ψηφίδα-ρίχτης
Διαστάσεις: 148X090