513

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Υλικά Επένδυσης: Nero Africa γρανίτης-ποδιά-κολώνες και με μετώπη Βράτσα μάρμαρο γυαλισμένο-ρίχτη
Διαστάσεις: 102X119