5

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Υλικά Επένδυσης: Πωρόλιθος γυαλισμένος και γρανίτης Carmen Red
Διαστάσεις: 120X120