484

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Υλικά Επένδυσης: Πέτρα σκαπιτσαριστή Συρίας & πωρόλιθος γυαλισμένος
Διαστάσεις: 160Χ085