46

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Υλικά Επένδυσης: Μάρμαρο Θάσου & γρανίτης Fantasia Juparana
Διαστάσεις: 120X120