45

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Υλικά Επένδυσης: Μάρμαρο Βράτσα χτυπητό & πωρόλιθος γυαλισμένος
Διαστάσεις: 160Χ090