4

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Υλικά Επένδυσης: Πωρόλιθος γυαλισμένος ανοιχτός/σκούρος
Διαστάσεις: 120X120