36

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Υλικά Επένδυσης: Πωρόλιθος γυαλισμένος & γρανίτης Multi Color
Διαστάσεις: 130X170