32

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Υλικά Επένδυσης: Πωρόλιθος Αντικέ & γυαλισμένος
Διαστάσεις: 145X090