319

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Υλικά Επένδυσης: Πωρόλιθος Σκαπιτσαριστός & Γυαλισμένος
Διαστάσεις: 170Χ085