29

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Υλικά Επένδυσης: Μάρμαρο Shell Beige, Πωρόλιθος σκαπιτσαριστός & Ξύλο
Διαστάσεις: 100X100