204

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Υλικά Επένδυσης: Μάρμαρο Θάσου χτυπητό ή Βράτσα και μάρμαρο Giallo Sylvia
Διαστάσεις: 165X090 (χωρίς την προέκταση)