191

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Υλικά Επένδυσης: Μάρμαρο γυαλισμένο Ivory Antico και πέτρα χτυπητή
Διαστάσεις: 125X150