119

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Υλικά Επένδυσης: Πωρόλιθος σκαπιτσαριστός & γρανίτης Giallo California
Διαστάσεις: 137X125