Κατασκευή, τοποθέτηση, επισκευή ή μετατροπή τζακιού